Rekrutacja


Zasady rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

 

Rekrutacja do klas trwa cały rok

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mailowy

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zapisanie dziecka do szkoły jest:

  • spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły,

 

Terminy spotkań z  dyrekcją i przyszłymi wychowawcami (zajęcia integracyjne) ustala z rodzicami sekretariat szkoły. Decyzja o przyjęciu w poczet uczniów jest podejmowana na podstawie testów wstępnych i wniosków ze spotkania integracyjnego, które dają orientację co do możliwości psychofizycznych dziecka.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  z   sekretariatem szkoły.