Historia szkoły


1.09.1992r.-       Inauguracja pierwszego roku szkolnego

 

22.12.1993r.-     Nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej przez Kuratora Oświaty w Poznaniu

 

27.03.1995r.-     Uznanie szkoły za katolicką dekretem Metropolity Poznańskiego księdza arcybiskupa Jerzego Strobę

 

Maj 1995r.-       Pierwszy egzamin dojrzałości

 

4.11.1995r.-      Nadanie Katolickiej Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu w Mosinie imienia Jana Pawła II w obecności i za przyzwoleniem Ojca Świętego na Watykanie

 

13.04.1996r.-    Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jana Pawła II na budynku szkoły w Mosinie

 

13.11.1996r.-    Złożenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II podpisu na karcie tytułowej specjalnego wydania biuletynu szkoły

 

1.09.1999r.-      Otwarcie w ramach Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Mosinie Katolickiego Gimnazjum

 

4.11.1999r.-      Udzielenie przez Ojca Świętego papieskiego błogosławieństwa Katolickiemu Gimnazjum im. Jana Pawa II