Zajęcia pozalekcyjne


KOŁO TEATRALNE
Nasza sekcja teatralna może się pochwalić wieloletnią historią. Obecnie  funkcję kierownika artystycznego pełni Joanna Kręgielczak- absolwentka polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Teatrologia. Pod jej okiem, uczniowie samodzielnie przygotowują oprawę spektakli oraz reżyserują przygotowane adaptacje.

Teatr szkołyl sukcesywnie poszerza swój repertuar o nowe inscenizacje. Pierwszym wielkim sukcesem Teatru była adaptacja Małego Księcia Antoine de Saint Exupéry. 


 

SEKCJA PŁYWACKA

Sekcja Pływacka naszej szkoły jest dostępna dla wszystkich uczniów, z którymi pracuje trener mgr Robert Jaskulski oraz mgr Maciej Koperski . Zajęcia sekcji odbywają się na pływalni AWF ul. Droga Dębińska 10 w poniedziałki i piątki.

 


 


 

SEKCJA PRZYRODNICZA

Sekcja przyrodnicza w naszej szkola przeznaczona jest dla wszystkich uczniów z zaległościami jak i dla tych wybitnie uzdolnionych. Jednym uczniom pomaga w nadrobieniu zaległości innym zaś w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań biologicznych. Na zajęciach zajmujemy się wiadomościami teoretycznymi i praktycznymi, które nie mogą być przeprowadzone na lekcjach a są interesującym rozbudowaniem podstawy programowej umożliwiającym rozwinięcie miłości do nauki o życiu.