Najpiękniejsze spotkania na Ziemi


                     Jednym z głównych zadań programowych szkoły są pielgrzymki formacyjne do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

               Dotychczas szkoła odbyła ponad XXX pielgrzymek uczniów, nauczycieli i rodziców do wiecznego miasta. Za każdym razem dostąpiła zaszczytu osobistego spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Byliśmy także na pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz beatyfikacji.

                     23.10.1994r. wzięła udział we mszy świętej, którą Ojciec Święty odprawił wraz z prefektem szkoły Ojcem dr Alojzym Pańczakiem w prywatnej kaplicy papieskiej na Watykanie. Po mszy świętej odbyła się prywatna audiencja w Bibliotece Papieskiej. 4 listopada 1995 roku na Watykanie, szkole zostało nadane imię Jana Pawła II. Ojciec Święty pobłogosławił sztandar szkoły a także tablicę pamiątkową, która umieszczona została na budynku szkoły w Mosinie. Jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 13.04.1996r. Z tej okazji wydany został specjalny biuletyn szkoły, pod którym Ojciec Święty złożył swój osobisty podpis.