Program wychowawczo- dydaktyczny


,, Wymagajcie od siebie,

Choćby inni od was nie wymagali"

                                      Jan Paweł II

       Szkoła ma własny, autorski system wychowawczo- dydaktyczny. Oparty jest on na wartościach chrześcijańskich i narodowych, na przywiązaniu i miłości do wiary naszych ojców i historii polskiej. Za bezwzględny autorytet szkoła uważa Ojca Świętego Jana Pawła II i pragnie jak najlepiej realizować jego nauczanie papieskie, jego wizję szkoły, która ,,kocha i wymaga".

       Najważniejszym zadaniem wychowawczym w mosińskiej szkole jest ukazanie młodemu człowiekowi radości życia płynącej z miłości do Pana Boga poprzez autorytet do Ojca Świętego Jana Pawła II i poprzez autorytet do rodziców oraz nauczycieli, czyli tych wszystkich, którzy mają wpływ na proces wychowania, by nauczyć ich tworzyć dobro i walczyć ze złem. Dlatego ścieżką edukacyjną w mosińskiej szkole jest ,,droga do świętości".

       Szkoła zabiega o stworzenie młodzieżowej elity, ale też otwarta jest na uczniów, którzy nie mogą się zrealizować w oświacie publicznej.

       Najważniejszym zadaniem dydaktycznym jest pielęgnowanie motywacji do nauki i odbudowywanie jej, jeśli została zachwiana.

       Prefektem naszej szkoły jest Ojciec dr Alojzy Pańczak- franciszkanin. Pieczę nad całością sprawuje asystent kościelny Ksiądz dziekan Kazimierz Szachowicz